TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH

Tháng Tư 9, 2019 7:53 sáng

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường  tiểu học Nam Sơn; Thực hiện kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của Liên đội trường tiểu học Nam Sơn năm học 2018 – 2019;

Trường tiểu học Nam Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình sinh hoạt trải nghiệm và giáo dục truyền thống dành cho học sinh năm học 2018 – 2019

 

 

Xây dựng cho các em một số kỹ năng mềm trong các hoạt động tập thể, rèn kỹ năng sống cho các em, giúp các em mở rộng kiến thức, được giao lưu, xây dựng tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh có thể tự lập và biết sống có trách nhiệm.

Giúp các em hiểu biết thêm về các khu di tích lịch sử, mở rộng kiến thức cho các em; từ đó giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, giúp các em có cách nhìn mới trong học tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt trong học tập.