NGÔI TRƯỜNG ĐƯỢC PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TIN YÊU

Tháng Chín 17, 2021 7:59 chiều

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN

NGÔI TRƯỜNG ĐƯỢC PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TIN YÊU !

Cảnh quan nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện được đánh giá cao, trường có đủ 01 phòng / 01 lớp học và có các phòng học dạy bộ môn Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc.

HINH TRUONG 2

Nhà trường đưa ra phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển phù hợp với mục tiêu giáo dục, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và các nguồn lực của nhà trường; tổ chức, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Các đoàn thể và các tổ chuyên môn, tổ văn phòng có tổ chức cơ cấu theo quy định, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, được phụ huynh học sinh, nhân dân địa phương tín nhiệm. Đạt chuẩn về chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường luôn nêu cao tinh thần xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong cơ quan. Hằng năm, nhà trường có nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua các cấp; nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Học sinh trong nhà trường luôn đảm bảo quy định về độ tuổi và thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh. Học sinh của nhà trường được bảo vệ, chăm sóc và đối xử bình đẳng, được đảm bảo các quyền theo quy định.

Nhà trường có diện tích khuôn viên, sân chơi, sân tập theo quy định, đảm bảo tốt về an ninh trật tự.  Khuôn viên thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo các hoạt động của nhà trường. Trường có đầy đủ khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính – quản trị và được khai thác sử dụng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của trường đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2. Có hồ bơi, sân bóng mi ni thuận lợi cho học sinh luyện tập thường xuyên. Các thiết bị văn phòng được nhà trường mua sắm và cung ứng đầy đủ, 100% máy tính được kết nối Internet tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tích cực, làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu thêm về tầm quan trọng của công tác giáo dục. Nhà trường chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn về kế hoạch và phát triển nhà trường, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho học sinh nhân dịp các ngày lễ lớn.

Nhà trường lập kế hoạch và tổ chức dạy đúng, đủ, linh hoạt chương trình, thời khóa biểu, đảm bảo chất lượng các môn học theo yêu cầu. Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn lồng ghép áp dụng các phương pháp, kĩ thuật mới vào trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Lồng ghép tích hợp giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, biển đảo, bảo vệ an ninh quốc phòng,… Qua đó chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường luôn ổn định và từng bước được nâng lên là trường trong tốp các trường dẫn đầu của huyện tạo được niềm tin trong các bậc phụ huynh học sinh.