Đại hội công đoàn trường TH Nam Sơn

Tháng Chín 25, 2017 7:52 chiều

Chiềungày 22/09/2017 hơn 40 đoàn viên công đoàn trường TH Nam Sơn tổ chức ĐH công đoàn cơ sở, qua đó bầu ban chấp hành nhiệm kì 2017- 2022. Đồng chí Thân Ngọc Luyến tiếp tục được bầu làm chủ tịch công đoàn nhiệm kì mới.

20170922_135931